Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς από Τρίτη 6-11-2017 μέχρι και Δευτέρα 20-11-2017.Σας εφιστούμε την προσοχή ως προς τη λεπτομερή  ανάγνωση της εγκυκλίου για αποφυγή λαθών και παραλείψεων.