Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code

Περισσότερες πληροφορίες για την οργάνωση, το πρόγραμμα, τους ομιλητές και ενδεικτικές περιλήψεις των ομιλιών θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Ημερίδας.