Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας θα διεξαχθούν το Σάββατο 24/11/2018 (για το Β επίπεδο) και την Κυριακή 25/11/2018 (για το Γ επίπεδο) στα εξεταστικά κέντρα που φαίνονται στο συνημμένο πίνακα.