Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://opsyd.sch.gr/

όπου οι ενδιαφερομενοι/ες μπορούν να δηλώσουν μία μόνο Διεύθυνση, αυτή στην οποία επιθυμούν να εργαστούν.

Η εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2018-2019 θα ακολουθήσει σε νεότερη ανάρτηση.