Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ86 μπορούν να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://schools.espa.minedu.gov.gr/kpp από 14 Δεκεμβρίου 2018 έως και 17 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:00.

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την πρόσκληση.

Προσοχή:

  • η προθεσμία υποβολής έχει παραταθεί μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:00
  • η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων και η Υ.Α. Υλοποίησης του Προγράμματος έχουν ανακοινοποιηθεί.