Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code

ΕΣΠΑ

Προς τους/τις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς

Προσοχή:

  • η προθεσμία υποβολής αίτησης ή τροποποίησης ήδη υποβληθείσας είναι μέχρι την Παρασκευή 21/12/2018 ώρα 18:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://schools.espa.minedu.gov.gr/kpp
  • έχουν αλλάξει όροι της απόφασης

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να συμβουλευτείτε τις επισυναπτόμενες τροποποιήσεις.

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι για τη Δ.Δ.Ε. Ηλείας, αφού ενημερωθούν για την σειρά κατάταξής τους από τον αναρτημένο πίνακα οφείλουν να παρουσιαστούν μόνο τη Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. ή ομάδα Σ.Κ.Α.Ε. (επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησης).

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ86 μπορούν να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://schools.espa.minedu.gov.gr/kpp από 14 Δεκεμβρίου 2018 έως και 17 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:00.

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την πρόσκληση.

Προσοχή:

  • η προθεσμία υποβολής έχει παραταθεί μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:00
  • η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων και η Υ.Α. Υλοποίησης του Προγράμματος έχουν ανακοινοποιηθεί.

 

 

 

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://opsyd.sch.gr/

όπου οι ενδιαφερομενοι/ες μπορούν να δηλώσουν μία μόνο Διεύθυνση, αυτή στην οποία επιθυμούν να εργαστούν.

Η εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2018-2019 θα ακολουθήσει σε νεότερη ανάρτηση.