Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Α) Από τη Δευτέρα 2/7/2018 μέχρι και την Παρασκευή 6/7/2018 για την υποβολή ενστάσεων. 

Β) Από τη Δευτέρα 2/7/2018 μέχρι και την Τρίτη 14/8 /2018 για την υποβολή: 

  • Επανεξέτασης αίτησης απόσπασης
  • Τροποποίησης απόσπασης
  • Νέων αιτήσεων απόσπασης