Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code

Σας επισημαίνουμε ότι:

  • οι αιτήσεις μεταθέσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://teachers.minedu.gov.gr στο διάστημα 5-11-2018 έως 22-11-2018 ώρα 15:00. Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.
  • Τα συνημμένα δικαιολογητικά των αιτήσεων αποστέλλονται στη ΔΔΕ Ηλείας μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση dideilei<at>sch.gr σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στην εγκύκλιο.