Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code

Προς τους/τις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς

Προσοχή:

  • η προθεσμία υποβολής αίτησης ή τροποποίησης ήδη υποβληθείσας είναι μέχρι την Παρασκευή 21/12/2018 ώρα 18:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://schools.espa.minedu.gov.gr/kpp
  • έχουν αλλάξει όροι της απόφασης

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να συμβουλευτείτε τις επισυναπτόμενες τροποποιήσεις.