Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr CodeΠροθεσμία υποβολής αιτήσεων από 12/2/2019 έως και 18/2/2019.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης ΟΠΣΥΔ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr)