Σκανάρετε με smartphone για να αντιγράψετε την διεύθυνση
Qr Code

Εκπαιδευτικοί

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή, 16/8/2019 και ώρα 13:00 μ.μ.

 

Προθεσμία υποβολής γραπτών αντιρρήσεων , μέχρι την Πέμπτη 22/8/2019.

Οι εκπ/κοί του συνημμένου αρχείου θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής τους μετά την έκδοση της απόφασης από τον Περιφερειακό Δ/ντή Α/Θμιας  & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή, 16/8/2019 και ώρα 13:00 μ.μ.

 

Προθεσμία υποβολής γραπτών αντιρρήσεων , μέχρι την Πέμπτη 22/8/2019.

Οι εκπ/κοί του συνημμένου αρχείου θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής τους μετά την έκδοση της απόφασης από τον Περιφερειακό Δ/ντή Α/Θμιας  & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας.